Powołania w PWSZ w Głogowie Zespołu ds. Monitorowania Sytuacji Epidemiologicznej – Koronawirus

Powołuje się Zespołu ds. Monitorowania Sytuacji Epidemiologicznej – Koronawirus w składzie:

1.      Dr Katarzyna Rusak – Rektor (przewodnicząca);

2.      Dr inż. Elżbieta Banaczyk – Prorektor;

3.      Dr inż. Jolanta Małgorzata Hałasa – Dyrektor IE;

4.      Dr Sławomira Lisewska – Dyrektor IH;

5.      Mgr Ewa Todorov – Dyrektor IM;

6.      Dr inż. Paweł Modzel – Dyrektor IP;

7.      Mgr Renata Pawlaczek – Kierownik DGT.

Wobec napływających informacji o kolejnych stwierdzonych przypadkach zarażenia koronawirusem w Polsce, zaleca się na bieżąco monitorować komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) oraz innych służb i stosować się bezwzględnie do ich zaleceń, nie ulegając jednocześnie zbiorowej panice.

Komunikaty znajdują się pod linkiem: htts://gis.gov.pl/kategoria/aktualności/

Pełna treść Zarządzenia Rektora