Powstaje nowa pracownia

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie powstaje Pracownia Biomedycyny i Edukacji Zdrowotnej. Na zakup jej wyposażenia, Fundacja Polska Miedź przekazała Uczelni 15 000 złotych. Pracownia taka jest niezbędna dla zapewnienia najwyższego poziomu kształcenia głównie na kierunkach pedagogicznych. Wiedza dotycząca biologicznych właściwości człowieka, jego rozwoju i indywidualnego zróżnicowania jest podstawą studiów pedagogicznych. Tylko w oparciu o nią można tłumaczyć prawidłowości rozwoju psychicznego, społecznego i kulturowego człowieka oraz wyposażać studentów w umiejętności w zakresie edukacji zdrowotnej.
Dzięki darowiźnie Fundacji Polska Miedź pracowania zostanie wyposażona w nowoczesne środki dydaktyczne oraz sprzęt laboratoryjny niezbędne do prowadzenia zajęć ze studentami. Pozwoli także na prowadzenie różnego rodzaju kursów, szkoleń, a także studiów podyplomowych z zakresu nauk o zdrowiu, dzięki czemu służyć będzie nie tylko studentom, ale także innym mieszkańcom regionu.