Poznają swój zawód

Sprawdzenie swoich umiejętności i wiedzy oraz zdobycie nowych doświadczeń, a także poznawanie przyszłego środowiska pracy, to główne cele, jakie przyświecają organizacji zajęć w terenie, w których systematycznie uczestniczą studenci kierunku pedagogika.
Ostatnie tygodnie były bardzo pracowite dla studentek II roku kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową. W ramach zajęć z mgr Aleksandrą Matusiak odwiedziły kilka głogowskich placówek, gdzie w praktyce poznawały metody aktywizacji seniorów, prowadzenia artystycznych form oddziaływania wychowawczego, prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych, zajęć świetlicowych i kulturalno-oświatowych dla różnych grup wiekowych.

Cykl zajęć rozpoczął się od przyjęcia słuchaczy Głogowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w naszej uczelni. W rewanżu seniorzy zaprosili studentki pedagogiki do siebie. Prezes GTUW, pani Danuta Gross przybliżyła studentkom specyfikę placówki oraz opowiedziała o różnych formach aktywności słuchaczy. W trakcie wizyty odbyło się międzypokoleniowe spotkanie integracyjne, seniorzy przygotowali dla studentów poczęstunek, a wspólnym śpiewom i tańcom nie było końca.
Wiele cennych doświadczeń studentki zdobyły podczas wizyty w Domu Samotnej Matki w Głogowie, gdzie poprowadziły zajęcia i imprezy integracyjne dla wszystkich grup wiekowych – dzieci do 3 lat, ich mam i seniorek. Studentki poznały specyfikę placówki i jej środowiska oraz miały okazję przekonać się o tym, ile korzyści płynie z integracji międzypokoleniowej.
W ostatnich dniach przyszli pedagodzy udali się do Domu Pomocy Społecznej, którego mieszkańcami są osoby w podeszłym wieku, a także młodsi – chorzy wymagający pomocy osób trzecich. Studentki miały możliwość zetknąć się z problemami osób wymagających stałej opieki. Specjalnie na tę okazję przygotowały repertuar na wspólne śpiewanie oraz poprowadziły nieforsujące zabawy ruchowe.
Tego rodzaju spotkania i zajęcia są integralną częścią praktycznego profilu kształcenia w PWSZ w Głogowie. Dzięki temu przyszli pedagodzy nie tylko poznają nowe formy pracy, ale także sprawdzają swoje predyspozycje do wykonywania przyszłego zawodu.

Więcej zdjęć w Galerii