Promujemy kierunki techniczne

Od 2008 r. Uczelnia bierze udział w projekcie „Zamawianie kształcenia na  kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych.” Priorytet IV    Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.2  Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

Dnia 16.lutego 2012 r. odbyło się spotkanie promujące projekt z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz władz Uczelni. Głównym celem spotkania była promocja kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych w tym też kierunków zamawianych. W spotkaniu wzięli udział uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych – głogowskich – I  LO, Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych, Zespół Szkół im. J. Wyżykowskiego, Zespół Szkół Ekonomicznych oraz szkół spoza Głogowa – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  „Elektryk” z Nowej Soli,   Zespół Szkół z Chocianowa,  LO z Góry.

W ramach spotkania odbyły się wykłady („Od marzeń do rzeczywistych rozwiązań” dr hab. inż. M. Witczak, “W świecie liczb” dr G. Mielczarek),  prezentacje doświadczeń fizycznych “Z fizyką wokół nas” – mgr inż. Z. Rogalska, oraz  pokazy, m.in. Koła Naukowego Automatyków i Robotyków.