„Relacje” Katarzyny Pulit-Binkowskiej

Od początku lutego w galerii „Wejście” można obejrzeć wystawę prac Katarzyny Pulit-Binkowskiej pt. „Relacje”. Katarzyna Pulit-Binkowska, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa oraz mgr sztuki, ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu w pracowni prof. Janusza Jaroszewskiego.

Seria rysunków pt. „Relacje” jest zainspirowana uczuciami między ludźmi, między toksycznymi Rodzicami, a dzieckiem. Rodzicami, dorosłymi, którzy coś zabierają, nie dając nic w zamian. Stąd puste miejsca, „dziury” w postaciach. Stąd panujące poczucie smutku. To rzeczywistość – ale już przepracowana, przetransponowana, przeprojektowana, przekonstruowana w subiektywnej soczewce lęków.

W sztuce Katarzyny Pulit-Binkowskiej obraz nie może być objaśnieniem, raportem, kalką, reportażem czy felietonem, komentarzem do rzeczywistości, nie może też być aktem, ani gestem, ani emocją. Obraz – to myśl, dla której ekwiwalentem pojęciowym ma być kolor i światło. To doświadczenie  kolorów i gry optycznej, by osiągnąć rzeczywistość.

Wystawę „Relacje” można obejrzeć do dnia 3 marca 2017 r.