Rozmawiali o autyzmie

Wciąż mało wiemy o autyzmie i o problemach osób nim dotkniętych. Tymczasem dzieci i dorośli z autyzmem stanowią ok. 30 tys. grupę osób w Polsce. Jeśli uwzględnimy ich rodziny, to okazuje się, że problem doświadczania życia naznaczonego autyzmem dotyczy blisko 100 tys. osób.
By zwiększyć świadomość społeczeństwa w tym zakresie, a tym samym pomóc osobom dotkniętym tą dysfunkcją, podejmowane są różnorodne inicjatywy, których celem jest tworzenie kręgu życzliwości, tolerancji i zrozumienia.
W ramach II Głogowskich Obchodów Dnia Świadomości Autyzmu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie odbył się wykład otwarty „Autyzm wyzwaniem naszych czasów” oraz warsztaty „Spójrzmy na świat z perspektywy osoby z autyzmem”. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa publikacji i plakatów dotyczących tego zagadnienia.

Wykład wygłosiła Katarzyna Stein-Szała – terapeuta w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”
w Zielonej Górze. Słuchacze uzyskali odpowiedzi na szereg nurtujących pytań dotyczących m.in. diagnozowania
i wczesnego wykrywania autyzmu czy też genezy i zaburzeń z nim związanych. Zdobyli też wiedzę na temat terapii i życia codziennego z tą dysfunkcją.

Jednocześnie studenci PWSZ uczestniczyli w warsztatach sensorycznych: „Spójrzmy na świat z perspektywy osoby z autyzmem”. Warsztaty oddziałujące na każdy zmysł (słuch, wzrok, czucie oraz zapach) stanowiły próbę przybliżenia istoty zaburzenia i codzienności osób z autyzmem. Poprowadziły je Katarzyna Stein – Szała oraz Anna Szenknecht, z wykształcenia psycholog, pracująca w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” na stanowisku terapeuty od przeszło 1,5 roku oraz jako psycholog w Domu Pomocy Społecznej w Głogowie. Zajmuje się przede wszystkim terapią dzieci autystycznych oraz nastolatków z zespołem aspergera oraz prowadzeniem szeroko pojętej pomocy psychologicznej i diagnozą dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Jak mówi – w swojej pracy nieustannie zachwyca się różnorodnością, sposobem myślenia oraz potencjałem osób ze spektrum autyzmu.