Siemens S7-1200 – warsztaty programowania dla uczniów ZS Politechnicznych

W ramach stałej współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Politechnicznych i PWSZ w Głogowie , odbyły się kolejne  zajęcia organizowane przez wykładowców uczelni  dla  uczniów kilku klas Technikum Mechatroniki.  Zajęcia w formie warsztatów dotyczyły programowania sterowników Siemens S7-1200 i pozwoliły uczestnikom sprawdzić swoje umiejętności komunikacji ze sprzętem. Warsztaty poprzedzone zostały wykładem dra inż. Marcela Luzara, który omówił wybrane zagadnienia z zakresu programowania sterowników.

Cykliczne zajęcia w PWSZ w Głogowie dają uczniom szkół technicznych możliwość pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności oraz stwarzają okazję do sprawdzenia swoich praktycznych umiejętności.  Cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.  Jak zdradziła nam opiekunka grupy, mgr inż. Alicja Krężałek , zainteresowanie zajęciami wśród uczniów było tak duże , że konieczne było stworzenie  listy rankingowej. Mamy jednak nadzieję, że w czasie całego cyklu spotkań każdy zainteresowany uczeń będzie miał okazję wziąć udział w zajęciach w PWSZ.

Zapraszamy do Galerii zdjęć