Spotkanie dla nauczycieli i pracowników oświaty

Centrum Informacji o Funduszach UE, działające przy Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Głogowie, zaprasza na spotkanie dotyczące projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy”. Odbędzie się ono 16.04.2014 r. o godz. 11.00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

Projekt skierowany jest wyłącznie do nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty, zamieszkałych lub pracujących na obszarze województwa dolnośląskiego. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby, które w okresie realizacji Projektu zamierzają podjąć pracę zawodową.  Podczas spotkania Kierownik Projektu – pani Diana Hamarnik oraz pani Aneta Wites, zaprezentują podstawowe założenia projektowe i omówią najważniejsze kwestie związane z jego realizacją.  
Jest to pierwsze tego typu spotkanie w województwie dolnośląskim. Projektem ma być objętych ponad 400 pracowników oświaty.