Sprawdzali wiedzę geograficzną

W naszej Uczelni odbył się IX Powiatowy Konkurs Geograficzny „Podróż dookoła świata”. Uczestniczyło w nim blisko 40 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy geograficznej oraz integracja uczniów szkół z całego powiatu. W organizację przedsięwzięcia zaangażowani byli nauczyciele przedmiotu obu poziomów edukacyjnych, a organizatorem było PCPPPiDN.