Studenci pedagogiki w MCWR

27 maja, studenci II roku pedagogiki II stopnia o specjalności terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii, pod opieką dra Jakuba Rawskiego, w ramach ćwiczeń z komunikacji interpersonalnej uczestniczyli w zajęciach świetlicowych w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie. Nasi żacy przeprowadzali z dziećmi doświadczenia, gry i zabawy, aby przetestować swoje umiejętności komunikacyjne. Uczestnicy bardzo chętnie współpracowali z przyszłymi terapeutami, a całe wydarzenie przebiegało w przyjaznej oraz inspirującej atmosferze. Udział w zajęciach okazał się cennym doświadczeniem komunikacyjnym dla naszych studentów.