Studenci pielęgniarstwa publikują…

W styczniowym numerze Biuletynu Informacji Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zamieszczony został artykuł , którego autorami są studenci PWSZ w Głogowie kierunku pielęgniarstwo oraz nasz wykładowca. Dr. n. med.  Elżbieta Garwacka-Czachor oraz studentki Aleksandra Herbuś, Magdalena Leszczyńska i Alina Lipińska podejmują trudny temat transplantologii.
Artykuł zatytułowany „Etyczna problematyka transplantologii”, to obszerny materiał, w którym autorki nakreślają zasady etyczne obowiązujące w tej najmłodszej dziedzinie medycyny. Znajdziemy tu również krótki zarys historyczny oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z transplantologią. Z lektury dowiemy się także, jakie akty prawne regulują działanie w tym zakresie i jakie stanowisko w tej sprawie prezentują poszczególne religie.

„Etyczna problematyka transplantologii”, to obszerne i rzetelne opracowanie tematu, co do którego, jak się wydaje,  obserwujemy zbyt niską świadomość społeczną.
Zespołowi PWSZ w Głogowie gratulujemy publikacji.