Studenci poznają niemiecki rynek finansowy

Po raz kolejny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie realizowany jest międzynarodowy projekt.  Jest on  prowadzony w formie kursu dla studentów II roku kierunku ekonomia i obejmuje zagadnienia związane z niemieckim i europejskim rynkiem finansowym oraz rozwojem bankowości w Niemczech i Europie. Zajęcia prowadzone są
w języku angielskim oraz niemieckim w zależności od grupy językowej.

Uczestnicy są już po pierwszych zajęciach, podczas których zapoznali się z europejskim  systemem bankowym oraz z systemami zabezpieczeń banknotów EURO.
Zajęcia prowadzone  przez dyrektora oddziału Sparkasse Barmin Mathiassa Braschinga, które przybliżają tajniki niemieckiego systemu finansowego,  odbywać się będą raz w miesiącu. Najbliższe spotkanie odbędą się w dniach 14-16 kwietnia. Na zakończenie projektu studenci przygotują prace w językach wykładowych, które zaprezentują 21 maja 2016 roku. Każdy uczestnik otrzyma też certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

Kurs organizowany jest dzięki porozumieniu nt. Zrównoważonego rynku finansowego podpisanemu w grudniu 2012 roku pomiędzy Polsko-Niemieckim Biurem Kooperacji  Grupy Sparkasse, Fundacją Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową i realizowany jest pod nadzorem Instytutu Ekonomicznego.