Studenci PWSZ  Głogów oraz Starosta Powiatu Głogowskiego  na wystawie rzemieślniczej w Cottbus

Na pierwsze efekty podpisanego w dniu 19 grudnia 2012 roku porozumienia trójstronnego o współpracy pomiędzy głogowską PWSZ, Fundacją Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju w Głogowie oraz grupę finansową Sparkasse nie trzeba było długo czekać.

W dniu 26 stycznia b.r.  na zaproszenie Fundacji Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju, studentów głogowskiej PWSZ  udających się na wyjazd studyjny na Targi Rzemiosła w Cottbus oraz grupy Sparkassse  przyjechał do Cottbus – Starosta Powiatu Głogowskiego Rafael Rokaszewicz wraz
z delegacją lokalnych przedstawicieli rzemiosła i przedsiębiorców. Jak się okazało z porozumienia podpisanego przez uczelnię może skorzystać nie tylko sama uczelnia lecz także miasto i powiat głogowski . Staroście towarzyszyli radni miasta Głogowa Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz – SLD i Józef Koszów SLD, radni rady powiatu z Klubu SLD – Wojciech Borecki, Ryszard Rokaszewicz oraz przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych.

W ramach wyjazdu przedsiębiorcy i studenci mogli zapoznać się z tajnikami wejścia na rynek niemiecki zaprezentowanymi przez praktyków. Uczestnicy wyjazdu mogli się spotkać i porozmawiać bezpośrednio z wystawcami i poznać ofertę przedsiębiorców wystawiających się na terenie targów.

Przedstawiciele rzemiosła i lokalnych polityków wraz ze Starostą Rafaelem Rokaszewiczem uczestniczyła  w oficjalnej części otwarcia 23 Wystawy Rzemieślniczej oraz uczestniczyła
w dwustronnych rozmowach z niemieckimi przedstawicielami rządu Kraju Związkowego Brandenburgii dr Dietmar Woidke-  Ministrem Spraw Wewnętrznych Brandenburgii, Haraldem Altenkrüger – Starostą Powiatu Nysa-Sprewa, Kerstin Kircheis – posłanką do parlamentu Brandenburgii,  Peterem Dreißig – prezydentem Izby Rzemieślniczej  i Bernarden Koch – dyrektorem zarządzającym Targów Cottbus.

Podczas spotkania Starosta Rafael Rokaszewicz podkreślił  bliskość położenia powiatu Nysa-Sprewa w stosunku do Głogowa oraz odniósł się do regionalnej kooperacji gospodarczej pomiędzy Niemcami i Polską. Minister Woidke zwrócił uwagę na stałą współpracę w zakresie bezpieczeństwa na pograniczu polsko-niemieckim oraz potrzebę współdziałania gmin i powiatów pogranicza “Z wrogów staliśmy się sąsiadami, a obecnie przyjaciółmi ” – zakończył Minister Woidke swoją wypowiedź. Starosta  Altenkrüger podkreślił wspólne problemy z jakimi muszą się mierzyć obaj starostowie, jak kopalnie odkrywkowe węgla czy duże pokłady miedzi. Prezydent Izby Rzemieślniczej zauważył, iż współpraca z Głogowsko-Legnickim Zagłębiem Miedziowym ze strony Izby już istnieje, gdyż uczniowie niemieccy odbywają praktyki w KGHM-ie i podkreślił potrzebę wymiany doświadczeń oraz rozwijania szkolnictwa zawodowego.  O współdziałaniu w zakresie rolnictwa i ochrony pszczół mówił Bazyli Chomiak, członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Pszczelarstwa w Warszawie oraz Przewodniczący Głogowskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy. To właśnie z kolegami niemieckimi pszczelarze okręgu głogowskiego działają w zakresie ochrony populacji pszczół oraz  zwiększenia produkcji miodu. Głogowscy pszczelarze pozyskują z Niemiec nowe gatunki pszczół, które zadomowiły się w polskich ulach. M.in. ważnym elementem współpracy polsko-niemiecka jest zabronienie stosowania upraw GMO, które ma na celu ochronę pszczół.

Obie strony potwierdziły chęć kontynuowania dalszych rozmów, które tym razem odbędą na wiosnę  w Głogowie. Zaproszenie Starosty Powiatu Głogowskiego zostało z zadowoleniem przyjęte przez stronę Niemiecką.

Pozytywnie ocenili także wizytę studyjną głogowscy studenci i  przedsiębiorcy,  którzy od praktyków dowiedzieli się o problemach związanych wejście i działaniem na rynku niemieckim. Bezpośrednio mogli uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania od prelegentów oraz odwiedzić szereg stoisk różnych wystawców.  Polsko-Niemieckie Biuro Kooperacyjne Grupy Sparkasse udziela pomocy polskim przedsiębiorcom udającym się na rynek niemiecki. Studenci i przedsiębiorcy mogli zapoznać się z wymogami tego trudnego a zarazem ciekawego  rynku. 

Wystawa rzemieślnicza w Cottbus jest stałym elementem promocji lokalnej przedsiębiorczości
i rzemiosła na terenie powiatu Sprewa-Nysa . Na terenie Niemiec działa ponad 5 ,1 mln zakładów rzemieślniczych z tego ponad 10 000 na terenie Cottbus a ponad 40 200 na terenie kraju związkowego Brandenburgii. Prawie 27% wszystkich przedsiębiorstw na terenie Niemiec stanowią rzemieślnicy. Tylko 1 mln zakładów rzemieślniczych osiągnęło w roku 2010 około 466 mld EUR
a rocznie zakładanych jest na terenie Niemiec prawie 87 tys. zakładów rzemieślniczych, z tego
co czwarty przez kobietę. W tym roku na 23. wystawie rzemieślniczej w Cottbus udział wzięło ponad 300 wystawców na 7 tys. m2 powierzchni, z tego corocznie wystawia się 5 polskich wystawców, którzy nie kryli zadowolenia z targów i możliwości pozyskania nowych zleceń.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest jedną z najmłodszych uczelni w Polsce. Studenci kształcą sie w trzech instytutach: ekonomicznym, humanistycznym oraz politechnicznym. Projekty realizowane pod nadzorem Instytutu Ekonomicznego,  który kształci studentów na kierunku ekonomia w specjalnościach: rachunkowość, menadżer administracji publicznej oraz przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe.

Fundacja Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Głogowa ma za cel wspieranie działalności społecznej, samorządowej, naukowej i oświatowej, rozwoju przedsiębiorczości prowadzonej na rzecz rozwoju instytucji innowacji, przedsiębiorczości, ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju w Rzeczypospolitej Polskiej, jak również podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu zaangażowania polskiego społeczeństwa, przedsiębiorstw oraz samorządów lokalnych w działania, które sprzyjają szybkiemu
i stabilnemu rozwojowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzeczywistnianiu zasad zrównoważonego rozwoju państwa prawa, a także działalność na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej oraz rozwoju gospodarczego.

Grupa Finansowa Sparkasse jest jedną z najstarszych instytucji finansowych działających na terenie Niemiec a obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych na terenie Niemiec z 50% udziałem w rynku finansowym. Grupa Sparkasse oferuje wszelkiego rodzaju usługi i produkty finansowe( kredyty, leasing, poręczenia, nieruchomości itd), kierowane dla szerokiego grona odbiorców od osób fizycznych, przez przedsiębiorców, gminy i komuny oraz klientów instytucjonalnych.  Na terenie samych Niemiec działa pond 420 oddziałów Sparkasse a Grupa Sparkasse aktywna jest w wielu krajach Europy. Polsko- Niemieckie Biuro Kooperacji Grupy Sparkasse zostało utworzone w roku 2000, którego celem jest wspieranie aktywności niemieckich klientów grupy Sparkasse na terenie Polski oraz pomocy polskim przedsiębiorcom wybierającym się na rynek niemiecki. Od 1 stycznia 2013 roku działa przedstawicielstwo w Warszawie.

 Więcej informacji 

Fundacja Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju
ul. Sikorskiego 13/2
67-200 Głogów
info@fiizr.org.pl

Izabella Ewa Cech  tel. 698 505 410  

Ryszard Gola-Sienkiewicz  tel. 511 235 252