Studia podyplomowe – przygotowanie nauczycielskie

W listopadzie w PWSZ w Głogowie rozpoczną się zajęcia w ramach studiów podyplomowych z przygotowania nauczycielskiego. Osoby, które chciałyby podjąć kształcenie mogą jeszcze się zgłaszać –  są jeszcze wolne miejsca. Studia trwają trzy semestry. Koszt studiów, to 1300 zł za semestr, istnieje możliwość rozłożenia na raty.
Ponadto przedłużyliśmy  do końca październikna termin rekrutacjęi na tudia podyplomowe z Logopedii. Uruchomienie zależy od ilości chętnych osób. Studia trwają cztery semestry. Opłata wynosi 1300 zł za semestr.
Wszelkich informacji udziela Dział Organizacji Nauczania, tel. 76 832 04 32.

Pełna oferta studiów podyplomowych