Stypendia dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo oraz położnictwo.

Wysokość stypendium wynosi  1 000 złotych brutto przez  9 miesięcy tj. od  1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. Mogą się o nie ubiegać studenci trzeciego roku kierunku pielęgniarstwo, którzy uzuskali średnią ocen conajmniej 4,2 oraz zadeklarują, że po ukończeniu studiów podejmą pracę w placówkach medycznych na terenie Dolnego Śląska.

Wnioski należy składać w terminie od 21 września do 14 października 2020 r. Szczegóły dotyczące naboru wniosków i warunków otrzymania stypendium znajdują się w załączniku.

Załącznik