Światowy Dzień Świadomości Autyzmu: NIE BĄDŹ ZIELONY – BĄDŹ ŚWIADOMY

Jak co roku studentki pedagogiki włączyłyby się w działania Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie. W tym roku miały się odbyć zajęcia zatytułowane”Oddziaływanie na zmysł dotyku i rozwijanie zdolności do wykonywania ruchów celowych. Zabawy”. Uniemożliwienie uczestnictwa w tych zajęciach nie oznacza jednak biernej postawy. Studentki, w ramach przedmiotu Wybrane problemy integracji społecznej dzieci z niepełnosprawnościami, przygotowują prezentacje, plakaty, mające na celu uświadomienie wagi i skali problemu, jakim jest autyzm.
Pokoloruj swój świat na niebiesko!!!