Szkolenie wykładowców Instytutu Politechnicznego w zakresie studiów dualnych

BERLIN – Lipiec 2019

W dniach 01-05 lipca 2019 wykładowcy Instytutu Politechnicznego, dr inż. Elżbieta Banaczyk, dr inż. Paweł  Modzel oraz  dr inż. Ryszard Janas wzięli udział w szkoleniu  dotyczącym kształcenia dualnego. Zajęcia, w ramach Programu „ERASMUS+” realizowano w Berlinie. W programie zajęć były seminaria poświęcone specyfice studiów dualnych prowadzonych na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Szczegółowo omawiano programy kształcenia w zakresie studiów o profilu inżynierskim oraz studiów  o profilu pielęgniarstwo. Uczestnicy kursu, byli zainteresowani aspektem dotyczącym organizacji praktyk studenckich realizowanych w trakcie studiów dualnych.

Szczególne zainteresowanie budziły relacje wiążące studenta , uczelnię i przedsiębiorstwa w których realizowane są zajęcia praktyczne dla studentów. W tym miejscu szczególne podziękowania należą się Przewodniczącemu Stowarzyszenia  VJJ w Berlinie, Panu Björnowi Hansel. Dzięki jego zaangażowaniu, szerokim kontaktom oraz dobremu przygotowaniu wielu materiałów poglądowych, same zajęcia kursu, realizowane w formie seminaryjnej pozwoliły na rzetelne poznanie specyfiki studiów dualnych w Niemczech. Dopełnieniem części teoretycznej kursu były spotkania realizowane na terenie berlińskich uczelni, prowadzących ten typ kształcenia. Szczególnie interesujące było spotkanie z Kanclerzem DEKRA  Hochschule w Berlinie – Andreasem Rohde.

W trakcie seminarium, gospodarz spotkania przedstawił strukturę uczelni oraz  zasady jej funkcjonowania. Wiele uwagi poświęcono systemowi rekrutacji i realizacji przez studentów praktyk zawodowych . W trakcie spotkania, uczestnicy zadawali wiele pytań pozwalających na lepsze zrozumienie zasad funkcjonowania uczelni niemieckiej i relacji między  uczelnią i jej studentami.  Dzięki programowi „ERASMUS+” wykładowcy  PWSZ w Głogowie, którzy w swojej praktyce zawodowej zajmują się zagadnieniami związanymi z przygotowaniem programów studiów, planów zajęć oraz organizacją studenckich praktyk zawodowych we współpracy z zakładami przemysłowymi .

W trakcie wyjazdu  wykładowcy odwiedzili kilka ośrodków akademickich. Jednym z nich , był  Leibniz-Institut für Astrophysik w Poczdamie.

Ciekawie położona placówka naukowa wyróżnia się tym, że na jej terenie znajduje się kilka wież astronomicznych przeznaczonych do prowadzenia obserwacji ciał niebieskich. Między innymi znajduje się tu, zbudowana w latach dwudziestych XX wieku tzw. Einsteinturm- Wieża Einsteina.

Jest to obserwatorium astronomiczne znajdujące się w Parku Nauki im. Alberta Einsteina na wzgórzu Telegrafenberg w Poczdamie. Obecnie obserwatorium prowadzi prace związane z badaniami słońca.

Uzyskane w trakcie pobytu w Berlinie informacje pozwolą w przyszłości na lepsze opracowanie programów kształcenia realizowanych na naszej Uczelni  i dostosowanie ich do wymogów współczesnego przemysłu.

Tekst i zdjęcia – dr inż. P. Modzel