Trafność wyboru specjalności na pedagogice potwierdzona

W sobotę studentki II roku pedagogiki niestacjonarnej zorganizowały spotkanie z uczestnikami turnusu rehabilitacyjnego u Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie. Dla studentek o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową był to pierwszy kontakt z potencjalnymi podopiecznymi. Dzięki temu spotkaniu studentki mogły zweryfikować trafność podjętej wcześniej decyzji, dotyczącej wyboru specjalności. Spotkanie,  w którym brała udział duża grupa podopiecznych z różnymi schorzeniami i  w różnym wieku, było urozmaicone tańcami, wspólnym śpiewem i zabawami integracyjnymi. Wdzięczność i  radość, którą okazywali  pensjonariusze zrekompensowała studentkom obawy oraz trudy związane z przygotowaniem i prowadzeniem spotkania. Wszyscy uczestnicy obdarowali siebie nawzajem pozytywną energią, a studentki utwierdziły się w przekonaniu, że podjęły trafną decyzję odnośnie  wybranej specjalności.