Ubezpieczenie studentów

Uwaga studenci

 

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW DLA STUDENTÓW PWSZ W GŁOGOWIE w roku akademickim 2012/2013

 • Do dobrowolnego ubezpieczenia NNW mogą przystąpić studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych w okresie od 01.10.2012 do 30.09.2013.
 • Ochroną ubezpieczenia objęte są następstwa nieszczęśliwego wypadku zaistniałe na terenie RP oraz poza granicami kraju. Ochrona trwa 24h/dobę również w trakcie ferii zimowych oraz wakacji letnich.
 • Szeroki zakres ubezpieczenia przy składce wynoszącej: 39,00 PLN za 12 miesięcy ochrony.
 • Suma ubezpieczenia wynosi 15.000,00 PLN dla każdego ubezpieczonego.

                                           

Przypominam, iż od studentów odbywających praktyki wymagane jest ubezpieczenie NNW.

 

Składki należy wpłacić

do dnia 29 października 2012 roku.


Starostowie grup/reprezentanci grup proszeni są o pilne zgłoszenie się do sekretariatu Kanclerza (pok. 117 – I piętro) w celu odebrania druku listy osób zgłaszanych do ubezpieczenia.

 

Przedmiotem ubezpieczenia

są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależnie od woli Ubezpieczonego, mające miejsce w okresie ubezpieczenia na terytorium RP i poza jej granicami.

 

Każdorazowo ubezpieczonemu przysługują następujące usługi assistance na terenie RP

 

 • transport medyczny,
 • organizacja wizyty u lekarza specjalisty,
 • wizyta pielęgniarki,
 • dostawa leków i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • konsultacja medyczna,
 • infolinia medyczna,
 • wizyta u psychologa,
 • korepetycje.

 

 

Rodzaje świadczeń podstawowych

% sumy ubezpieczenia

 
 

Z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową

100%

 

Z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu (złamań kości lub zwichnięć stawów, złamanie zęba  poparzenie, pogryzienie) wg tabeli OWU

do 3,8% za jedno uszkodzenie w zależności od rodzaju złamania

 

zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych

do 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 1.000 zl