Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014

Szanowni Państwo

JM Rektor dr Katarzyna Rusak oraz Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014,

która odbędzie się 10 października 2013 r. 

Program Uroczystości:
  8.30   Msza Św. w kaplicy Kolegium Kościoła Bożego Ciała w Głogowie 
10.00  Część oficjalna ( aula PWSZ, budynek B )
1. Hymn państwowy
2. Przekazanie władzy Rektorowi nowej kadencji
3. Przemówienie Inauguracyjne JM Rektor PWSZ w Głogowie dr Katarzyny Rusak
4. Gaude Mater Polonia
5. Immatrykulacja studentów I roku
6. Wystąpienie przedstawiciela Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego 
7. Wręczenie nagród i wyróżnień
8. Poświęcenie budynku B
9. Gaudeamus Igitur
10. Wykład inauguracyjny dra hab. Sławomira Moździocha, prof. PAN pt. „10 powodów, dla których lepiej byłoby żyć w średniowieczu. Polak średniowieczny a Polak współczesny w oczach archeologa”.