UWAGA słuchacze AMP

Podajemy terminy i tematy spotkań Akademii Młodego Przedsiębiorcy
na semestr letni 2015/2016.

16.03.2016 – “Zastosowania robotów w przemyśle” – wykład-warsztaty  –  mgr Marcel Luzar
„ Komunikacja interpersolnalna ­­- mgr Ewa Pastor
13.04.2016 – „Podatki transgraniczne” – dr Izabella Ewa Cech
20.05.2016 –  wykład przedstawiciela Sparkasse nt: roli Spar­kasse w regionie oraz
rozdanie świadectw ukończenia AMP (wyjątkowo w p­iątek).