Uwaga studenci

Pełnomocnik Rektora ds Studentów Niepełnosprawnych przypomina o programie Student II. Składanie wniosków od 10.09.2012 do 10.10.2012.w placówkach PFRON. 

Pomoc w wypełnieniu wniosku pok.301c od godz 8.00 do 16.00 lub tel. 76 832 04 27