W PWSZ powstaje Strefa Studenta

Mimo zakończonej sesji egzaminacyjnej i trwających wakacji, w PWSZ w Głogowie pojawiła się grupa studentów. Ta nieco nietypowa sytuacja ma związek z powstającą w budynku Uczelni Strefą Studenta. Będzie to miejsce, w którym znużony student znajdzie chwilę wytchnienia – będzie miał gdzie wygodnie usiąść, spotkać się ze znajomymi czy też zgłębiać wiedzę przed kolejnym wykładem czy zaliczeniem. Strefa Studenta powstaje z inicjatywy tworzącego się właśnie Koła Studentów Automatyki i Robotyki. Studenci pomalowali już fragmenty ścian tak, aby intensywne kolory wyróżniały wizualnie to miejsce. Z czasem pojawią się różne elementy studenckiej twórczości i aktywności. 

Poniżej zdjęcia dokumentujące pracę studentów oraz wywiad z inicjatorką i pomysłodawczynią stworzenia Strefy Studenta.

                    

                          

(autor zdjęć: dr inż. Paweł Modzel – Dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ w Głogowie)

Rektor PWSZ w Głogowie, dr Katarzyna Rusak, pytana o to nowe przedsięwzięcie stwierdziła:

Zawsze chętnie wspieram inicjatywy studentów. Szkoła którą kieruję jest przyjazna swoim słuchaczom. Skoro potrafią się zorganizować, określić cel działania i podjąć się jego realizacji – mogą liczyć na moje wsparcie.

Główną inicjatorką powstania Strefy Studenta jest słuchaczka I roku Automatyki i Robotyki Instytutu Politechnicznego –  Alicja Jabłońska.

P.M.:  Skąd wziął się pomysł Strefy?

A.J.: Miałam okazję studiować i ukończyć już inną uczelnię o kierunku ekonomicznym. Tam zetknęłam  się z podobną „instytucją”. Było to miejsce, gdzie ja i moi koledzy chętnie spędzaliśmy czas zarówno przed, jak i pomiędzy zajęciami. Pomyślałam , że warto coś takiego przenieść na grunt PWSZ w Głogowie. Wybrałam się na spotkanie z Panią Rektor i prawie z miejsca uzyskałam poparcie dla tej inicjatywy. My, jako studenci, musieliśmy trochę poszukać wsparcia poza szkołą, aby uzyskać elementy wyposażenia. Z deklaracji, które zebraliśmy  wynika , że od nowego roku akademickiego Strefa Studenta będzie wyposażona w meble, które pozwolą nam spędzać tam czas w sympatycznych warunkach. Przy tej okazji chciałabym podziękować Panu Kanclerzowi Szkoły za pomoc w uzyskaniu materiałów do akcji malowania którą właśnie wykonujemy.

P.M.: Wspomniała Pani o ukończeniu innego kierunku studiów. Co skłoniło Panią do kontynuacji nauki na kierunku technicznym, który jak dotąd nie jest szczególnie popularny wśród pani koleżanek.

A.J.: Relacje na rynku pracy w naszym regionie wskazują na duże zapotrzebowanie na specjalistów z kierunków technicznych. Długo rozważałam wybór nowej specjalności bo nie chciałam być znowu jedną z bardzo wielu kandydatek ubiegających się o pracę w biurze za skromne pieniądze. Moje pierwsze doświadczenia zawodowe i obserwacje po pierwszym roku studiów utwierdzają mnie w przeświadczeniu o właściwym wyborze specjalności. Automatyka i Robotyka opiera się na wiedzy i umiejętnościach. Siła fizyczna nie jest tu żadnym atutem. Jestem więc przekonana, że jest to kierunek na którym ja i moje koleżanki mamy takie same szanse jak nasi koledzy.

Dziękuję za rozmowę i życzę wielu nowych pomysłów.

Rozmowę przeprowadził:  dr inż. Paweł Modzel – Dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ w Głogowie