Warsztaty dla Mechatroników w ramach Funduszy Europejskich

W środę 23 maja 2018 r. w PWSZ w Głogowie zorganizowano Warsztaty dla Mechatroników.

W ramach współpracy z Zespołem Szkół z Chocianowa przeprowadzono szkolenie dla uczniów z klasy o specjalności Technik Mechatronik. W trakcie zajęć prowadzonych przez dyrektora Instytutu Politechnicznego- dr inż. Pawła Modzela, młodzież mogła budować różne modele manipulatora robota.

W kolejnym etapie, na bazie programu AutoCad, uczniowie poznawali możliwości wykorzystania współczesnych narzędzi inżynierskich do projektowania trajektorii ruchu ramion manipulatora.

Ostatnim elementem działań z zakresu projektowania była budowa modelu 3D elementów chwytaka.

Wszystkie omówione działania, pozwoliły przybliżyć zaineresowanym specyfikę działań inżyniera konstruktora. Jednocześnie mieli możliwość porównania wcześniej stosowanych metod projektowania ze współczesnymi (Komputerowymi) technikami obejmującymi elementy grafiki 3D.

Dopełnieniem warsztatów były zajęcia prowadzone przez inż. Witolda Józefczyka z zakresu programowania w oparciu o platformę Arduino. Zajęcia odbyły się w pracowni ROBOLAB na terenie PWSZ w Głogowie. Młodzież miała okazję podjąć pierwsze samodzielne próby pisania programów do obsługi elementów roboczych robotów. Poza tym, uczniowie zapoznali się podstawowymi zasadami doboru elementów do układów elektroniki.

Na zakończenie, młodzież otrzymała certyfikaty wydane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie. Potwierdzają one odbycie szkolenia w ramach Regionalnego Funduszu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet Państwa

Galeria zdjęć