Wicemarszałek w PWSZ w Głogowie

Wicemarszałek Wojewdztwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski był dziś gościem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Celem wizyty było promowanie studiów kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej oraz programu stypendialnego dla studentów tego kierunku, a także sytuacja zawodowa pielęgniarek i położnych w regionie. Podczas spotkania z mediami przedstawione zostały także programy wspierające studentów PWSZ w Głogowie oraz działania uczelni służące zachęceniu do podejmowania studiów pielęgniarski.

W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli:
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżąnowski, Rektor PWSZ w Głogowie dr Katarzyna Rusak, Prorektor dr inż. Elżbieta Banaczyk, Dyrektor Instytutu Medycznego PWSZ w Głogowie mgr Dorota Milecka, Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Anna Szafran, Dyrektor Szpitala w Legnicy Anna Płotnicka-Mieloch oraz Prezes Głogowskiego Szpitala Powiatowego Edward Schmidt.

Relacje w mediach:
GPI , myglogow.plmiedziowe.pl

PROGRAMY WSPIERAJĄCE STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA:

„Program rozwojowy dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Głogowie”

  1. w ramach ww. projektu 28* osób, które uzyskały najlepszą średnią ocen w I roku kształcenia pobierały przez okres 2 lat stypendium motywacyjne w wysokości 800 zł/m-c
  2. 28, spośród 38 absolwentów otrzyma :
  • stypendium szkoleniowe w wysokości 1000 zł brutto/m-c, które wypłacane będzie przez okres 24 miesięcy (warunkiem otrzymania stypendium jest podjęcie zatrudnienia w zawodzie na terenie Polski oraz uczestnictwo w niżej wymienionym kursie);
  • bezpłatny kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”;
  • opiekę mentora w zakładzie pracy, który to przez okres 12 miesięcy będzie sprawował opiekę nad absolwentemZ tego programu korzystają studenci i absolwenci  kształcących się w cyklach 2017-2020 (obecni absolwenci) oraz 2018 – 2021. Od października 2020 r. 800 zł stypendium motywacyjnego pobierać będą studenci trzeciego roku (4 osoby). Gdy oni zostaną absolwentami w roku 2021, również zostaną objęci takim samym wsparciem jak tegoroczni absolwenci.

Program stypendiów fundowanych przez Głogowski Szpital Powiatowy

– studenci, w zamian za deklarację podjęcia pracy w danej placówce po ukończeniu studiów, przez okres 2 lat (II i III rok nauki) otrzymywali stypendia Głogowskiego Szpitala Powiatowego.
10 studentów – tegorocznych absolwentów,
10 studentów obecnego III roku
5 studentów obecnego II roku

Szczegóły dotyczące funduszu stypendialnego Zarządu Województwa Dolnośląskiego znajdziecie tutaj