Wizyta Wiceministra w PWSZ w Głogowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie gościła dziś Wiceministra Edukacji i Nauki Pana Wojciecha Murdzka oraz Posła na Sejm RP Pana Wojciecha Zubowskiego. Wizyta związana była z otrzymaniem przez uczelnię dodatkowych środków z budżetu państwa na realizację zaplanowanych inwestycji.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania z Władzami PWSZ w Głogowie, podczas którego poruszano tematy związane z programem Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości, kształceniem pielęgniarek w Publicznych Uczelniach Zawodowych oraz funkcjonowaniem tych uczelni w kontekście ustawy 2.0.

Po spotkaniu w Sali Senackiej goście wraz z JM Rektor dr Katarzyną Rusak oraz Prorektor dr inż. Elżbietą Banaczyk odbyli spacer po uczelni, odwiedzając m.in. pracownie umiejętności pielęgniarskich oraz pracownie automatyki i elektrotechniki, po czym udali się na zaplanowaną wcześniej konferencję prasową w uczelnianej bibliotece.

Pan Minister Wojciech Murdzek bardzo wysoko ocenił bazę PWSZ w Głogowie oraz plany jej rozwoju . Podczas spotkania z mediami podkreślił rolę uczelni zawodowych w procesie kształcenia wysokospecjalistycznych kadr dla regionu oraz konieczność i wolę wspierania ich w rozwoju.

Pan Poseł Wojciech Zubowski  wyraził uznanie dla poziomu jaki prezentuje PWSZ w Głogowie – zarówno w zakresie bazy jak i kształcenia – a także po raz kolejny zadeklarował wsparcie w realizacji podejmowanych przez uczelnię znaczących inicjatyw w tym zakresie.

JM Rektor dr Katarzyna Rusak przedstawiła plany inwestycyjne uczelni na najbliższy rok. Otrzymana z budżetu państwa dotacja w wysokości 1 248 000 zł przeznaczona zostanie na remont biblioteki uczelnianej, w której powstanie bardzo nowoczesna czytelnia. Zamontowana zostanie winda w budynku A, co ostatecznie zamknie temat jakichkolwiek barier architektonicznych w nasze uczelni. Wyremontowana i uruchomiona zostanie nieczynna dotąd klatka schodowa w zachodnim skrzydle budynku. Remontu doczeka się także droga wewnętrzna.