Wsparcie Sekcji Informatyki PWSZ dla Gabinetu Diagnozy i Terapii Widzenia

Działający w ramach Pracowni Diagnozy i Terapii Pedagogicznej PWSZ gabinet wzbogaca się o kolejne sprzęty specjalistyczne do prowadzenia szkoleń praktycznych studentów oraz badań przesiewowych wzroku w głogowskich przedszkolach i szkołach podstawowych. Swój wkład w kompletowanie tego sprzętu ma też inż. Karol Kolano, który przygotował projekt flippera sferycznego i wykorzystując uczelnianą drukarkę 3D wykonał jego pierwsze egzemplarze.

Flippery ortoptyczne służą przede wszystkim do ćwiczeń sprawności akomodacji, która pozwala na dostosowanie się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach. Jedną z przyczyn zaburzeń akomodacji może być skurcz akomodacyjny, który występuje najczęściej u pacjentów z nieskorygowaną nadwzrocznością, ale również u osób długotrwale obserwujących przedmioty z bliska, na przykład monitor komputera lub wyświetlacz tabletu czy telefonu. Niestety, problem ten, zwłaszcza w tej drugiej grupie pojawia się obecnie coraz częściej u dzieci, które dość wcześnie mają nadmiernie wydłużony kontakt z wymienionymi urządzeniami.