Wybory do Rady Uczelni PWSZ w Głogowie

Głogów, 27.10.2020 r.

Komisja Wyborcza PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 14

– dotyczy wyborów do Rady Uczelni.

  • Zgłaszanie kandydatów do Rady Uczelni

Zgodnie z § 22 Statutu PWSZ w Głogowie: kandydatów na członków Rady Uczelni mogą zgłaszać:

– Rektor Uczelni,

– członkowie Senatu Uczelni w liczbie co najmniej trzech.

Kandydatury należy zgłaszać do sekretarz Komisji Wyborczej Iwony Uchańskiej (pokój 116, budynek A) do 05.11.2020, do godz.10:00

Zgłoszenie musi zawierać: oświadczenie kandydata, zgodę na kandydowanie – stanowiące załącznik do komunikatu. Osoby urodzone przed 01.08.1972r, są zobligowane dodatkowo do złożenia oświadczenie lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

  • Wybory do Rady Uczelni

06.11.2020r.,godz.1130,sala 109A

  • Wzór kart do głosowania

Wzór kart do głosowania stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

dr hab. Waldemar Dotkuś

Załączniki:
– Oświadczenie
– Wzór karty do głosowania
– Zgoda na kandydowanie
– Oświadczenie lustracyjne
– Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego