WYCIECZKA TECHNOLOGICZNA – BLOKI GAZOWO PAROWE – KGHM

Studenci kierunku Metalurgia oraz Automatyka i Robotyka realizują cykl wyjazdów dydaktycznych do zakładów produkcyjnych. W dniu 14 listopada studenci mieli możliwość odwiedzić Bloki Gazowo Parowe w Polkowicach oraz dowiedzieć się jakie korzyści dla KGHM P.M. S.A. przynoszą, m.in.

  • rozwinięcie przez KGHM własnej produkcji energii elektrycznej i ciepła
    w wysokosprawnej kogeneracji;
  • praca bloków na poziomie parametrów nominalnych pozwala na pokrycie ok. 25% zapotrzebowania na energię elektryczną KGHM S.A. Wytworzone ciepło jest zużywane na potrzeby własne oraz na potrzeby zasilania komunalnych systemów ciepłowniczych miast w regionie;
  • uzyskanie tańszej energii elektrycznej z własnej produkcji w porównaniu do  prognozowanych cen rynkowych;
  • poprawa bezpieczeństwa zasilania systemów energetycznych kopalń ZG Polkowice-Sieroszowice, ZG Rudna oraz Huty Miedzi Głogów poprzez zapewnienie możliwości zasilania wyspowego;
  • możliwość samodzielnego startu (podniesienia systemu energetycznego)
    w przypadku braku zasilania (black-out).

Wizyta w zakładzie była również dla studentów okazją do zapoznania się z infrastrukturą przemysłową. Dodatkową wartością dodaną była możliwość dyskusji z przedstawicielami Bloków Gazowo Parowych KGHM P.M. S.A. o perspektywach rozwoju oraz ograniczeniach z jakimi w codziennej eksploatacji mają do czynienia. Ważną informacją było to, że w przypadku braku dostaw energii elektrycznej, KGHM jest w stanie samodzielnie zapewnić dostawę energii na potrzeby bezpiecznej ewakuacji 4,5 tys. pracowników kopalni na powierzchnię.
Studenci zapoznali się także z zasadą działania Systemu Zarządzania Parkiem Maszynowym, jakim jest CMMS (Computerised Maintenance Management Systems), czyli zautomatyzowany system wspierający utrzymanie ruchu.

Wizyta w zakładzie dostarczyła studentom wielu nowych informacji i pozwoliła w sposób bezpośredni zetknąć się z zagadnieniem wytwarzania energii technologią efektywną i przyjazną środowisku.
Za organizację wycieczki przemysłowej był odpowiedzialny Pan mgr inż. Łukasz Pierzchało – wykładowca IP.