Wydawnictwo PWSZ w Głogowie wśród najlepszych

Wydawnictwo Uczelniane PWSZ w Głogowie znalazło się w prestiżowym gronie wydawców, na ministerialnej liście wydawnictw publikujących recenzowane bibliografie naukowe. Oznacza to, że każda publikacja tego typu, wydana przez PWSZ w Głogowie, otrzyma 80 punktów. To bardzo ważne z punktu widzenia Uczelni (przy każdorazowej kontroli czy ewaluacji) oraz z punktu widzenia autora/autorów przy ocenie dorobku naukowego. Spośród 34 PWSZ-tów w Polsce, na liście, oprócz nas, znalazło się tylko pięć.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe