Wyniki I rekrutacji

Informujemy, że wyniki I rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 zostały udostępnione na tablicy informacyjnej w głównym holu uczelni (budynek A). Ponadto wszyscy kandydaci na studia, którzy złożyli dokumenty w I terminie otrzymają w najbliższych dniach tradycyjną pocztą pisemną decyzję o wyniku rekrutacji.

Jednocześnie przypominamy, że rozpoczął się II nabór na studia w nadchodzącym roku akademickim. Rekrutacja odbywa się online.