X Głogowskie Dni Nauki i Sztuki

Już jutro rozpoczną się Dni Otwarte PWSZ w Głogowie pn. X  Głogowskie Dni Nauki i Sztuki. Tegoroczna edycja wydarzenia obejmuje różnorodne formy. Przygotowaliśmy liczne gry i konkursy, warsztaty, laboratoria, wykłady, pokazy oraz prezentacje z różnych dziedzin nauki i sztuki.  Po raz pierwszy odbędzie się Międzyszkolny Turniej„League of Legends” oraz konkurs z języka niemieckiego, a Powiatowe Dyktando z Języka Angielskiego odbędzie się pod patronatem Starosty Głogowskiego. Planowane są wyścigi robotów, pokażemy dokonania naszych studentów, zaprezentujemy nasze nowe pracownie umiejętności pielęgniarskich. Nasze propozycje spotkały się z ogromnym zainteresowaniem. Podczas trwania Dni Nauki i Sztuki, studenci kierunku Nowe Media wcielą się w dokumentalistów, których mikrofonom, kamerom i obiektywom aparatów fotograficznych nie umknie żadna ciekawostka.
W czasie DNiSz planuje nas odwiedzić kilkuset uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Głogowa, Chocianowa, Nowej Soli czy Grębocic.  Studenci kierunków pedagogika i ekonomia stworzą sztab, który zaopiekuje się każdą grupą gości odwiedzających w tym czasie naszą uczelnię.

Program