Zajęcia dla gimnazjalistów

Wykładowcy oraz studenci  PWSZ w Głogowie przeprowadzili dodatkowe zajęcia i wykłady dla uczniów Gimnazjum nr 5 w Głogowie. Dr Anita Stefańska wraz ze studentami kierunku Pedagogika przeprowadzili warsztaty pn. “W poszukiwaniu własnej tożsamości”, w których uczestniczyli uczniowie klasy 2a gimnazjum. Dla tej samej klasy dr Paweł Modzel poprowadził wykład pt. “Figury niemożliwe”, a klasa 3a wysłuchała wykładu pt. “Inżynier i tajemnice wypadków” także dra Pawła Modzela.
Zajęcia i wykłady organizowane dla uczniów są dodatkową formą pogłębiania wiedzy oraz  rozwoju  ich zainteresowań i pasji. Odbyły się one w ramach patronatu uczelni nad klasami o profilu matematyczno-przyrodniczym Gimnazjum nr 5.

(zdjęcie pochodzi ze strony https://gim5glogow.edupage.org/news/)