Zaproszenie na konferencję

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Starostwo Powiatowe w Głogowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Mają zaszczyt zaprosić

Przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Głogów

na Konferencję dotyczącą przeciwdziałania przemocy wśród osób starszych

„Każdy ma prawo do godnego życia i szacunku bez przemocy”

Data Konferencji: 24 październik 2014r. (piątek)

Miejsce Konferencji:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ul. Piotra Skargi 5 Aula B

Patronat: Starosta Powiatu Głogowskiego Rafael Rokaszewicz

 

PROGRAM KONFERENCJI:

 

09.00 – 09.05 Powitanie gości Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie Pani Krystyna Piasecka – Olejniczak, Pani Joanna Cichla wykładowca PWSZ w Głogowie

09.10 – 09.15 Uroczyste Rozpoczęcie Konferencji – Starosta Powiatu Głogowskiego Pan Rafael Rokaszewicz

09.15 – 10.00 Wystąpienie Przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości Pana Michała Lewoca – Naczelnika Wydziału ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

10.00 – 11.00 Wykład pt. „Współczesny problem przemocy wobec osób starszych” Pani Izabela Banasiak – trener „Niebieskiej Linii” w Warszawie

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 12.15 Przedstawienie wyników ankiet przeprowadzonych wśród osób starszych – członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Głogowie Pani Krystyna Piasecka – Olejniczak

12.15 – 12.45 Praca ze sprawcą przemocy – realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego realizowanego przez PCPR w Głogowie – Pan Janusz Gąsowki – terapeuta

12.45 – 13.15 Panel dyskusyjny – moderator Pani Joanna Cichla                                

13.15 – 13.30 Przerwa na catering

13.30 – 15.00 Warsztaty w dwóch grupach tematycznych: dotyczące wspierania ofiar przemocy – Pani Izabela Banasiak oraz pracy ze sprawcą przemocy – Pan Janusz Gąsowski

 

Szczególnie serdecznie zapraszamy pracowników socjalnych, prokuratorów, kuratorów zawodowych, policjantów, pedagogów, pielęgniarki i przedstawicieli innych służb i placówek zajmujących się przemocą oraz działających na rzecz osób starszych.