Zbiórka zniczy i porządkowanie grobów NN

Chcesz zrobić coś pożytecznego?
Włącz się w akcję Instytutu Humanistycznego!

Studenci I roku pedagogiki oraz wykładowcy Instytutu Humanistycznego przygotowują się do kolejnych działań w ramach akcji  sprzątania grobów NN, która zainicjowana została w październiku. Groby osób nieznanych na głogowskich cmentarzach są bardzo zaniedbane, toteż akcja przybrała formę cykliczną.

Na początku maja studenci wraz z wykładowcami uporządkują groby NN. Do tego czasu trwać będzie zbiórka zniczy, wkładów do zniczy, lampek elektronicznych, wazonów, sztucznych kwiatów itp. Karton, do którego można składać ww. rzeczy, znajduje się na portierni.

Zachęcamy pracowników uczelni i studentów wszystkich instytutów do włączenia się w akcję Instytutu Humanistycznego.