Zwiedziłyśmy Centralne Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego

Studentki pielęgniarstwa, podczas pobytu w Warszawie  związanego z inauguracją Kampanii Nursing Now Polska, odwiedziły również  Centralne Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego im. Barbary Purtak.  Archiwum powstało w 1961 roku, podczas II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego z inicjatywy Jadwigi Kaniewskiej-Iżyckiej. Wtedy też powołano do życia  Komisję Historyczną PTP, która działa do dzisiaj. Przewodniczącą Komisji od 2005 roku jest Krystyna Wolska-Lipiec, która w dniu 4 lutego 2020  roku (późnym wieczorem) była naszym przewodnikiem po archiwum/muzeum. Archiwum gromadzi, zabezpiecza i udostępnia różne dokumenty dotyczące historii pielęgniarstwa – biografie, książki i pamiątki pielęgniarek zasłużonych dla zawodu, społeczeństwa i Ojczyzny. Znajdują się tam również bogate zbiory fotografii, biografii i pamiątek pielęgniarek odznaczonych Medalem Florence  Nightingale. Jest to najwyższe międzynarodowe odznaczenie pielęgniarskie, które po raz pierwszy zostało przyznane 12 maja 1920 roku w setną rocznicę urodzin tej „Damy z lampą”.

W Polsce 102 pielęgniarki zostały uhonorowane tym odznaczeniem, w tym 4 z Wrocławia.  Ponadto znajduje się tam wiele innych ciekawych eksponatów, które mieliśmy okazję zobaczyć, czasami dotknąć, a przede wszystkim wysłuchać z pasją przekazywanych, niezwykle ciekawych informacji, opisów i historii. A wszystko to dzięki wspomnianej wcześniej Pani Krystynie Wolskiej-Lipiec, która z wielkim zaangażowaniem i serdecznością poświęciła nam swój prywatny czas i oprowadziła po muzeum. Bardzo dziękujemy!

Zachęcamy Państwa do obejrzenia zrobionych przez nas zdjęć oraz odwiedzenia Wirtualnego Muzeum Polskiego Pielęgniarstwa. 

dr n. med. Elżbieta Garwacka-Czachor

oraz studentki III roku pielęgniarstwa: Zuzanna Purgał, Lidia Wasielewska i Zuzanna Matczak.