Dyrektor Instytutu Politechnicznego – dr inż Paweł Modzel oraz dyrektor Instytutu Ekonomicznego -dr inż. Małgorzata Hałasa zapraszają  studentów obu instytutów do wzięcia udziału w II edycji warsztatów – ,,KOLOSalne znaczenie KOMPETENCJI”, organizowanych przez Legnicką Specjalna Strefę Ekonomiczną.

Warsztaty odbędą się  6 grudnia br. w PWSZ im. Witelona w Legnicy. Ich celem jest rozwój studentów w zakresie kompetencji komunikacyjnych i pracy w zespole. Uczestnicy pierwszej edycji,  w której wzięli udział studenci kierunku Automatyka i Robotyka oraz Metalurgia, przekazali organizatorom bardzo pozytywne opinie o przebiegu zajęć. Stwierdzili że udział w warsztatach pozwolił im , na wyrobienie w sobie nowego spojrzenia na tematykę pracy w zespole, podziału zadań i budowanie relacji interpersonalnych (informacja i zdjęcia z pierwszej edycji warsztatów dostępne są tutaj ).
Organizatorzy zapewniają przejazd do Legnicy i z powrotem. Wyjazd spod budynku PWSZ w Głogowie zaplanowany jest na godzinę 7.20 w dniu 06 grudnia.2017. Powrót do Głogowa przewidywany jest około godziny 14 – 14.30

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zainteresowani studenci proszeni są o kontakt bezpośredni z dyrektorami Instytutów. W przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych, informacja o zakwalifikowaniu do udziału  w warsztatach zostanie podana w dniu 05 grudnia 2017 w formie imiennej listy dostępnej w Sekretariacie Dyrektorów Instytutów w pokoju 215 budynek  A.