Konkurs Monografie

Wydawnictwo FRSE ogłosiło konkurs dla naukowców i badaczy na najlepsze monografie poświęcone edukacji. Do konkursu można zgłosić publikacje, które powstały w ramach inicjatyw niezwiązanych bezpośrednio z projektami realizowanymi w FRSE. Szczegóły dotyczące przebiegu i nagród zostały opisane w obwieszczeniu i regulaminie konkursu:

obwieszczenie o Konkursie,

regulamin Konkursu Monografie Wydawnictwa FRSE,

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca br., a wyniki zostaną ogłoszone do 30 września br. Cztery najwyżej ocenione prace zostaną wydane nakładem Wydawnictwa FRSE, będą także tłumaczone na język angielski (w wypadku publikacji polskojęzycznych) lub polski (w wypadku anglojęzycznych), a następnie szeroko promowane w otwartych zasobach, m.in. w bazie Crossref, CEEOL, CEON, Google Scholar, Academia.edu. Autorzy otrzymają również honorarium – jego wysokość jest uzależniona od roli i wkładu w powstanie publikacji. Wydawnictwo FRSE znajduje się na liście MEiN, dzięki czemu laureaci będą mogli zaliczyć publikację do dorobku naukowego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Karoliną Kwiatosz (kkwiatosz@frse.org.pl , telefon – 509 009 336).

FRSE poszukuje ekspertów do współpracy

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu Erasmus+ poszukuje ekspertów do współpracy przy ocenie wniosków i raportów składanych do programu Erasmus+ 2021-2027. Osoby posiadające wiedzę nt. kształcenia w europejskim obszarze edukacyjnym oraz doświadczenie w ewaluacji projektów edukacyjnych zapraszamy do zgłoszenia swojej kandydatury poprzez wypełnienie wniosku w tym naborze.

Ogłoszenie o naborze, jego warunki i kryteria oraz informacje o sposobie złożenia wniosku znajdują się na stronie: https://bip.frse.org.pl/content/nabor-na-ekspertow-wspolpracujacych-z-frse-w-zakresie-oceny-wnioskow-i-raportow-program-eras

Nabór ma charakter otwarty i wnioski można składać w sposób ciągły.

Zakończenie projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

Właśnie dobiegła końca ostatnia edycja projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany był przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie w okresie od 17.11.2016 r. do 30.09.2019 r. Swoim zasięgiem objął okrągłą liczbę 100 studentów z kierunków: Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Nowe media, Pedagogika, Metalurgia oraz Automatyka i robotyka.

W ramach działań uczelni wspartych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także ścisłej współpracy  z pracodawcami oraz władzami regionalnymi i samorządowymi studenci podnieśli swoje kompetencje zawodowe i tym samym uzyskali większe szanse na zdobycie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie na lokalnym rynku pracy.

Gratulujemy!