Konkurs Monografie

Wydawnictwo FRSE ogłosiło konkurs dla naukowców i badaczy na najlepsze monografie poświęcone edukacji. Do konkursu można zgłosić publikacje, które powstały w ramach inicjatyw niezwiązanych bezpośrednio z projektami realizowanymi w FRSE. Szczegóły dotyczące przebiegu i nagród zostały opisane w obwieszczeniu i regulaminie konkursu:

obwieszczenie o Konkursie,

regulamin Konkursu Monografie Wydawnictwa FRSE,

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca br., a wyniki zostaną ogłoszone do 30 września br. Cztery najwyżej ocenione prace zostaną wydane nakładem Wydawnictwa FRSE, będą także tłumaczone na język angielski (w wypadku publikacji polskojęzycznych) lub polski (w wypadku anglojęzycznych), a następnie szeroko promowane w otwartych zasobach, m.in. w bazie Crossref, CEEOL, CEON, Google Scholar, Academia.edu. Autorzy otrzymają również honorarium – jego wysokość jest uzależniona od roli i wkładu w powstanie publikacji. Wydawnictwo FRSE znajduje się na liście MEiN, dzięki czemu laureaci będą mogli zaliczyć publikację do dorobku naukowego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Karoliną Kwiatosz (kkwiatosz@frse.org.pl , telefon – 509 009 336).

Spotkanie laureatów

Autorzy najlepszych prac inżynierskich powstałych w roku akademickim 2019/2020 oraz ich promotorzy otrzymali nagrody w konkursie „Najlepsza Praca Dyplomowa” ogłoszonym przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną w ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Kameralna uroczystość odbyła się dziś w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

Pod względem znaczenia tematyki i przyjętych rozwiązań dla przemysłu, najwyżej oceniona została praca inż. Bartosza Piotrowskiego pt.: „Zastosowanie stanowiska ze sterownikiem PLC do integracji trzech modułów firmy Micro w celu stworzenia modeli linii produkcyjnej” przygotowana pod opieką promotora, dra inż. Ryszarda Janasa. Kolejne miejsca i wyróżnienia otrzymali:

To była dla nich frajda

Pod takim tytułem ukazał się wczoraj materiał w Telewizji Master. Dziennikarz pytał studentów nowych mediów o udział w konkursie filmowym. Studenci swoimi odpowiedziami jednoznacznie wskazali na poziom zajęć i atmosferę, jaka panuje u dr Sławomiry Lisewskiej na ćwiczeniach i wykładach, ujawnili swe umiejętności i podkreślali dobrą zabawę. Warto zobaczyć, jak się prezentują nasi studenci w mediach i co o nich mówi dyrektor instytutu.
Kliknij tutaj: http://www.tv.master.pl/tv_video_informacja.php?news=52107