Ekslibrisy Krzysztofa Kmiecia

Biblioteka PWSZ w Głogowie zaprasza wszystkich pasjonatów małych form graficznych na kolejną wystawę ekslibrisów. Tym razem gościmy ekslibrisy Krzysztofa Kmiecia „Im głębiej w las ….” Doktor nauk farmaceutycznych, Krzysztof Kmieć (1950 – 2011), krakowski farmaceuta i podróżnik, był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zajmował się badaniem właściwości roślin leczniczych.

Poza pracą zawodową pasjonował się tworzeniem ekslibrisów i podróżami. Jest autorem ponad 2600 ekslibrisów, głównie techniką linorytu. Pojedyncze prace powstały na nietypowych materiałach, takich jak płyta analogowa czy kompaktowa, kawałek kory brzozowej znad Bajkału czy płytka soli kamiennej z kopalni w Wieliczce. Tematykę prac stanowiły motywy medyczne, farmaceutyczne, sportowe. Największą grupę prezentują jednak ekslibrisy przyrodnicze, zwłaszcza z roślinami leczniczymi. Są wśród nich prace wykonane dla polskich noblistów – Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza, a także dla naszych mistrzów olimpijskich i znakomitych himalaistów.

Krzysztof Kmieć uczestniczył w ponad 150 zbiorowych i 130 indywidualnych wystawach i konkursach ekslibrisu w wielu krajach, zdobywając liczne nagrody

i wyróżnienia. Wydał kilka tek ekslibrisowych, a jego prace znajdują się obecnie w wielu znaczących kolekcjach krajowych i zagranicznych.

Wystawę, która składa się z 200 prac, będziemy gościć w dniach 19.02. – 25.03.2015 r. dzięki uprzejmości Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, ul. Działyńskich 2, 63-222 Gołuchów