LLP Erasmus: szkolenie na Uniwersytecie w Ferrarze+

W dniach 20 – 24 maja 2013 r. pracownicy naszej uczelni wzięli udział w międzynarodowym szkoleniu, zorganizowanym przez Uniwersytet w Ferrarze.  Odbyło się ono w dwóch grupach:

  1. Grupa A: “Library activities: Introduction to the Italian library system” – moduł dla bibliotekarzy
  2. Grupa B: “Approach of the University of Ferrara to the Erasmus Placment Programme – problem solving simulation” – moduł dla pracowników LLP Erasmus

W szkoleniu wzięli udział pracownicy różnych uczelni z niemal całej Europy: Hiszpanii, Francji, Niemiec, Austrii, Węgier, Chorwacji, Grecji, Rumunii, oczywiście z Polski oraz Włoch. Przedmiotem spotkań  była prezentacja uczelni w zakresie ich umiędzynarodowienia,  ze szczególnym uwzględnieniem programu Erasmus, problemów oraz ich rozwiązań w celu prawidłowego funkcjonowania programu po roku 2013  oraz  wymiana doświadczeń przez bibliotekarzy naukowych  w zakresie systemów bibliotecznych, ich funkcjonalności oraz potrzeb, które wynikają z rozwoju społeczeństw informacyjnych.  Wszyscy bibliotekarze z  prawdziwą przyjemnością obejrzeli zbiory starodruków w Biblioteca Ariostea (Biblioteka Miejska im. L. Ariosto) oraz wspaniały gmach Biblioteca Chimico-Biologica Santa Maria delle Grazie – biblioteki, która znajduje się w budynku  zdesakralizowanego kościoła.  W tej w świetnie zorganizowanej przestrzeni XVI-wiecznego kościoła, została połączona funkcja nowoczesnej biblioteki oraz pięknego, bogatego we freski, wnętrza.  Oczywiście dostępne były również nowoczesne wnętrza Biblioteki Wydziału Ekonomii.  Piękne miasto, życzliwi  ludzie, przemiła atmosfera dopełniają obrazu tego szkolenia, dzięki któremu ciekawe pomysły i rozwiązania można będzie wykorzystać w pracy naszej Uczelni.