Pierwsze certyfikaty rozdane

W dniu 22 maja b.r. studenci II roku ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie zakończyli kurs nt. „Zrównoważonego rynku finansowego” zorganizowanego dzięki podpisanemu w grudniu 2012 roku porozumieniu pomiędzy Polsko-Niemieckim Biurem Kooperacji  Grupy Sparkasse, Fundacją Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju w Głogowie oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie. W trakcie zajęć studenci zapoznali się z przepisami oraz regułami niemieckiego i europejskiego rynku finansowego, a praktyczne aspekty wiedzy zostały zaprezentowane w języku niemieckim lub angielskim.  Oficjalne zakończenie kursu poprzedzone zostało prezentacją projektów i odebraniem certyfikatów wydanych przez Grupę Sparkasse. Wręczenie zaświadczeń odbyło się w obecności: Mario Quasta- dyrektora Polsko-Niemieckiego Biura Kooperacji Grupy Sparkasse, Matthiasa Braschinga – dyrektora oddziału Barnim, dr Katarzyny Pantoł – Prorektora PWSZ, dr Katarzyny Rusak – dyrektora Instytutu Ekonomicznego PWSZ oraz dr Izabelli Ewy Cech  – inicjatorki, koordynatorki i kierowniczki projektu. Dzięki nawiązanej współpracy studenci mają możliwość poszerzenia nie tylko wiedzy, ale także zapoznania się z językiem specjalistycznym z danej dziedziny. Studenci, którzy przygotowali najlepsze prezentacje otrzymali wyróżnienia oraz małe upominki ufundowane przez Grupę Sparkasse. Bardzo ciekawą propozycję otrzymał studenta II roku Artur Pastor. Dyrektor Polsko Niemieckiego Biura Kooperacji Grupy Sparkasse z siedzibą we Frankfurcie/Odrą, za pomoc językową, wsparcie oraz zaangażowania w realizację projektu – zaproponował miejsce na miesięczną praktykę do wyboru we Frankfurcie lub w Warszawie.

Z realizacji projektu oraz efektów jakie zaprezentowali studenci podczas prezentacji zadowoleni są partnerzy zagraniczni. Jak przyznał Mario Quast „jestem pod wrażeniem zaangażowania studentów w te prace. Tematy nie były łatwe, tym bardziej, że prezentacje były przygotowane w języku angielskim lub niemieckim, jednak studenci udowodnili, że są
w stanie podołać takiemu wyzwaniu”.

W przyszłości  planowane są podobne projekty mające na celu poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej studentów w zakresie finansów lecz także: gospodarki komunalnej, wsparcia przedsiębiorstw czy zakładania działalności gospodarczej poza granicami kraju. Partnerzy niemieccy są otwarci na dalszą współpracę i jest to bardzo sygnał dla studentów, którzy chcą się kształcić w nowych dziedzinach. Projekty takie z udziałem wszystkich studentów danego rocznika możliwe są tylko i wyłącznie dzięki kameralnym warunkom nauki jakie zapewnia PWSZ w Głogowie  

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest jedną z najmłodszych uczelni w Polsce. Studenci kształcą sie w trzech instytutach: ekonomicznym, humanistycznym oraz politechnicznym. Projekt realizowany jest pod nadzorem Instytutu Ekonomicznego, który kształci studentów na kierunku ekonomia w specjalnościach: rachunkowość, menadżer administracji publicznej oraz przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe. Dzięki młodej i dynamicznej kadrze, która posiada także i praktyczne doświadczenie zawodowe w swoich specjalnościach studenci otrzymują nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne przygotowanie do rynku zawodowego.  Po uzyskaniu tytułu licencjata mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Fundacja Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Głogowa ma za cel wspieranie działalności społecznej, samorządowej, naukowej i oświatowej, rozwoju przedsiębiorczości prowadzonej na rzecz rozwoju instytucji innowacji, przedsiębiorczości, ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju w Rzeczypospolitej Polskiej, jak również podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu zaangażowania polskiego społeczeństwa, przedsiębiorstw oraz samorządów lokalnych w działania, które sprzyjają szybkiemu
i stabilnemu rozwojowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzeczywistnianiu zasad zrównoważonego rozwoju państwa prawa, a także działalność na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej oraz rozwoju gospodarczego.

Grupa Finansowa Sparkasse jest jedną z najstarszych instytucji finansowych działających na terenie Niemiec a obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych na terenie Niemiec z 50% udziałem w rynku finansowym. Grupa Sparkasse oferuje wszelkiego rodzaju usługi i produkty finansowe( kredyty, leasing, poręczenia, nieruchomości itd), kierowane dla szerokiego grona odbiorców od osób fizycznych, przez przedsiębiorców, gminy i komuny oraz klientów instytucjonalnych.  Na terenie samych Niemiec działa pond 420 oddziałów Sparkasse a Grupa Sparkasse aktywna jest w wielu krajach Europy. Polsko- Niemieckie Biuro Kooperacji Grupy Sparkasse zostało utworzone w roku 2000, którego celem jest wspieranie aktywności niemieckich klientów Grupy Sparkasse na terenie Polski oraz pomocy polskim przedsiębiorcom wybierającym się na rynek niemiecki. Biuro to otwiera od 1 stycznia 2013 roku przedstawicielstwo w Warszawie mające na celu wsparcie polskich przedsiębiorstw udających się na rynek niemiecki.

Dodatkowe informacje

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie – Instytut Ekonomiczny  rektorat@pwsz.glogow.pl, Dr Katarzyna Rusak  rusak@pwsz.glogow.pl

Fundacja Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju  dr Izabella Ewa Cech  info@fiizr.org.pl

Polsko-Niemieckie Biuro Kooperacyjne Sparkasse  Mario Quast  m.quast@s-koop.de

www.pwsz.glogow.pl 

kontakt@pwsz.glogow.pl