Wielki sukces programu ERASMUS

W ostatnich dniach otrzymaliśmy bardzo dobrą wiadomość od Narodowej Agencji, z której jednoznacznie wynika, że sposób w jaki realizowany jest program Erasmus na naszej uczelni jest wyróżniający. W efekcie tak wysokiej oceny, której podstawą była analiza pierwszego raportu postępu w, tzw. systemie Finera, otrzymaliśmy dodatkowe fundusze zwiększające całkowity budżet programu Erasmus (w roku akademickim 2011/2012) do 193200 Euro.

Niniejsza kwota jest rekordowa w historii programu Erasmus na naszej uczelni. Ta komfortowa sytuacja pozwoli nam na wysyłanie naszych studentów, pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych na zagraniczne stypendia.

Anna Akielaszek
Kierownik Studium Języków Obcych
Koordynator Programu LLP-Erasmus