Wizyty monitoringowe

W styczniu prof. Marcin Witczak, dr Ewa Czaińska i mgr Anna Akielaszek monitorowali progres prac, jakie realizują studenci naszego PWSZ w Głogowie na Politechnice Katalońskiej w Barcelonie (Hiszpania) i Uniwersytecie w Ferrara (Włochy). W szczególności, dzięki programowi ERASMUS czterech studentów realizuje projekty inżynierskie w Włoszech oraz dwóch w Hiszpanii. Podczas wizyty, każdy student miał możliwość prezentowania założeń i przebiegu realizacji projektów inżynierskich.

Prezentacje multimedialne były przygotowane niezwykle starannie, pod nadzorem profesorów z uczelni partnerskich. Należy również podkreślić, że prezentacje były realizowane i wygłaszane w języku angielskim. Świadczy to niewątpliwie o niezwykle wysokim poziomie języka angielskiego naszych studentów, który uzyskali dzięki między innymi wykładom i szkoleniom specjalistycznym , realizowanym na naszej uczelni w ramach programu Erasmus.  Ich zdolności w tym zakresie zostały dodatkowo utrwalone dzięki pracy w międzynarodowych zespołach na uczelniach partnerskich.