Metalurgia dla gimnazjum

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie systematycznie organizuje różnego rodzaju zajęcia dla uczniów głogowskich szkół. Jedne z nich odbyły się w Szkole Podstawowej nr 11 (Gimnazjum nr 5). Wykładowca naszej uczelni, dr inż. Szymon Biernat przeprowadził dla uczniów gimnazjum  pokazy metalurgiczne (kierunek Metalurgia w Instytucie Politechnicznym PWSZ Głogów). Uczniowie mogli dowiedzieć się o nowoczesnych materiałach stosowanych w przemyśle, a także poznać ich właściwości fizykochemiczne.
Metalurgia jest dzisiaj głównym filarem światowego przemysłu i gospodarki. Nie ma żadnej dziedziny życia, gdzie metale oraz ich stopy nie byłyby wykorzystywane. Dlatego też inwestycja w tę dziedzinę jest niezwykle opłacalna. Poznanie właściwości materiałów jest konieczne dla dalszego rozwoju tej dziedziny nauki i rozwoju przemysłu i gospodarki.

Zapraszamy do Galerii