X OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA z udziałem studentek PWSZ w Głogowie

Studentki kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Głogowie, Panie Karolina Baszyńska, Adrianna Bochniarz oraz Dominika Piekarz, uczestniczyły w X Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej pn. Badania naukowe studentów w trosce o teraźniejszość i przyszłość.  Konferencja podzielona była na trzy części: moduł Nauk o Zdrowiu – Pielęgniarstwo i Lekarski, moduł Nauk o Zdrowiu – Położnictwo, Fizjoterapia, Dietetyka oraz moduł Nauk Społeczno-ekonomicznych, które odbywały się równolegle.

Moduł Nauk o Zdrowiu – Pielęgniarstwo i Lekarski otworzyła Pani Dominika Piekarz prezentacją Motywy wyboru kierunku kształcenia, oczekiwania i plany zawodowe studentów pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, opracowaną wspólnie z Paniami Karoliną Baszyńską i Adrianną Bochniarz. Drugą prezentację, Laureatki Medalu im. F. Nightingale z Dolnego Śląska, przedstawiała Pani Karolina Baszyńska. Praca została przygotowana przy udziale Pani Dominiki Piekarz, Pani Anity Sokołowskiej-Mikityn, Pani Klaudii Rafałowicz i Pani Agnieszki Klara. Studentki przygotowywały się do konferencji pod okiem  Pani dr E. Garwackiej-Czachor – opiekuna studenckiego  Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy PWSZ.

W konferencji udział wzięła także nasza absolwenta absolwentka – Pani Alicja Paterek, która podjęła temat opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w podeszłym wieku z nadciśnieniem tętniczym.

Celem konferencji było zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych przez studenckie koła naukowe oraz studentów niezrzeszonych.
Podjęta inicjatywa ma na celu potwierdzenie znaczenia działalności naukowej studentów dla teraźniejszego i przyszłego świata. Ma stanowić zachętę dla kolejnych pokoleń do aktywności badawczej i kreowania praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych.

Konferencja odbyła się online.