Szkolenia dla przyszłych pielęgniarek

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie odbył się czterodniowy cykl szkoleń z zakresu symulacji medycznych przeprowadzonych przez specjalistów w tej dziedzinie. Uczestniczyli w nich wszyscy studenci wszystkich roczników kierunku pielęgniarstwo.

Szkolenia zrealizowane zostały w ramach projektu pn. „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Symulacja medyczna jest metodą edukacyjną polegającą na stwarzaniu możliwości nauki przez doświadczenie w kontrolowanym środowisku. Stosowana jest w celu rozwijania umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych osób uczących się w wiernie odtworzonych warunkach realnych oraz w sytuacjach klinicznych na bazie specjalnie przygotowanych scenariuszy. Symulacja medyczna pozwala na przeprowadzenie scenariuszy w warunkach bezpiecznych, powtarzalnych i zgodnie z obowiązującymi standardami wiedzy W symulacji medycznej wykorzystywany jest sprzęt edukacyjny od nieskomplikowanych trenażerów, służących do nauki prostych umiejętności, poprzez symulatory pacjenta możliwie wiernie naśladujące człowieka i jego reakcje, pozwalające na sterowanie parametrami w zależności od np. zastosowanego leczenia.

Każdy ze studentów uczestniczył w szkoleniach z zakresu niskiej i pośredniej wierności.

W symulacji pośredniej wierności wykorzystywane są symulatory, które posiadają możliwości odwzorowania podstawowych funkcji życiowych: puls, akcja serca, dźwięki oddechowe. W trakcie symulacji niskiej wierności głównym celem są ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu medycznego oraz trenażera/symulatora. Sprzęt ten ma pomagać w osiągnięciu sprawności manualnej, zdobywaniu określonej umiejętności np. nauka zakładania obwodowego dostępu naczyniowego.