Uroczyste posiedzenie Senatu

Główne obchody 10-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie już za nami. Ich kulminacją było uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni, które odbyło się  w Sali Rajców miejskiego Ratusza. Było to wyjątkowo doniosłe wydarzenie, w którym uczestniczyli licznie przybyli goście, a wśród nich: Poseł RP Wojciech Zubowski, Starosta Głogowski Rafael Rokaszewicz, Prezydent Głogowa Jan Zubowski, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz duchowieństwa, Rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni wyższych oraz prezesi, dyrektorzy i przedstawiciele zakładów pracy i organizacji współpracujących z naszą Uczelnią. Nie mogło też zabraknąć Rektorów PWSZ w Głogowie poprzednich kadencji oraz pracowników uczelni i przedstawicieli studentów.

Z okazji 10. rocznicy powstania, podczas uroczystości, naszej Uczelni nadany został Sztandar, którego fundatorami są: Powiat Głogowski, Gmina Miejska Głogów, członkowie Konwentu Uczelni, współpracujące z naszą Uczelnią zakłady pracy oraz Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. W imieniu wszystkich fundatorów, JM Rektor dr Katarzynie Rusak, Sztandar przekazał przewodniczący Konwentu Jan Zubowski.  

Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu uhonorowane zostały osoby, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju głogowskiej Uczelni. Wręczone zostały  tytuły „Zasłużony dla PWSZ w Głogowie” nadane uchwałą Senatu Uczelni. Uroczystość była też okazją do tego, by wyróżnić jej pracowników, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do podnoszenia jakości kształcenia oraz prestiżu Uczelni. Osobom szczególnie wyróżniającym się w tej pracy JM Rektor dr Katarzyna Rusak wręczyła nagrody I, II i III stopnia. Nie zapomnieliśmy także o naszych absolwentach. W czasie uroczystości wręczone zostały nagrody dla laureatów konkursu na Najlepszą Pracę Licencjacką i Inżynierską Obronioną w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie w latach 2007-2013.

Fotorelacja z uroczystości w zakładce Galeria