WYNIKI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ LICENCJACKĄ I INŻYNIERSKĄ NAPISANĄ
I OBRONIONĄ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE
W LATACH 2007-2013

Zwycięzcami konkursu w poszczególnych Instytutach zostali:

Instytut Humanistyczny

Autor: Aleksandra Budzinowska
Tytuł pracy:  „Poezja jako forma relacji samego siebie”. Rzecz o życiu i twórczości Krzysztofa Jelenia.
Promotor: dr Sławomira Lisewska

Komisja Konkursowa Instytutu Humanistycznego przyznała wyróżnienie:
Autor:  Justyna Strzałkowska
Tytuł  pracy: „Ja jestem ja – cykl prac graficznych w technice cyfrowej”
Promotor: prof. zw. Eugeniusz Józefowski

Instytut Ekonomiczny

Autor: Wioletta Targosińska
Tytuł pracy: Czynniki sprzyjające atrakcyjności i konkurencyjności inwestycyjnej gmin na przykładzie gminy miejskiej Głogów w latach 2008 – 2010
Promotor: prof. nz. dr Antoni Jeżowski

 Instytut Politechniczny

Autor: Mikołaj Maruchniak
Tytuł pracy: Projekt i implementacja stanowiska programowania sterowników PLC S7-300 
Promotor:
 prof. dr hab. inż.  Marcin Witczak