Stowarzyszenie już działa

Szanowni Absolwenci, Pracownicy i Przyjaciele !

Miło nam poinformować, że zakończyły się wszystkie procedury związane z rejestracją i nadaniem niezbędnych uprawnień do podjęcia działalności Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.  Stowarzyszenie zostało powołane przez grupę inicjatorów na spotkaniu założycielskim w dniu 9 stycznia 2014 roku. Członkiem Stowarzyszenia mogą zostać absolwenci i pracownicy PWSZ w Głogowie oraz każda osoba, która chce wspierać nas w działaniu na rzecz Uczelni i jej absolwentów. 

Główne cele, jakie stawia sobie Stowarzyszenie, to:
– promowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie;
– organizowanie życia społeczności akademickiej;
– wsparcie studentów i absolwentów przy obieraniu drogi kariery zawodowej;
– rozwój kulturalny i intelektualny studentów i absolwentów;
– popularyzacja wiedzy na temat rozwoju gospodarczego i kulturalnego regionu;
– pielęgnowanie tradycji i rozwój regionu;
– wspieranie rozwoju kulturalnego miasta Głogowa i regionu.

Już w najbliższych tygodniach Stowarzyszenie aktywnie włączy się w obchody 10-lecia PWSZ w Głogowie. Wspieramy organizację Zjazdu Absolwentów, który odbędzie się 23 maja oraz corocznego święta studentów – Juwenalia 2014.

Zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych. Wszelkie pytania dotyczące Stowarzyszenia można kierować na adres email: a.wlodarczyk@pwsz.glogow.pl lub na nr tel. 884 886 100.